Xəbərlər

Pandemiyanın əmlak sektoruna təsirləri

Daşınmaz əmlaka qoyulan investisiyalar passiv gəlir adlandırılmasına baxmayaraq,bu seqmentə olunan investisiyaların özünü doğrultması üçün aktiv bazar mühitinin olması vacib şərtlərdəndir. Xüsusilə kirayə mənzil investisiyaları pandemiyanın neqativ təsirini ən tez özündə biruzə vermişdir.Aşağıda Cov